Buypass, Norsk-Tipping smartkort og kortleser Linux

Dette er en guide til hvordan få Buypass og Norsk-Tipping smartkortleser til å fungere på Linux (arch).

Install pakkene ccid og opensc
sudo pacman -S ccid opensc pcsc-tools pcsclite pcsc-perl ccid

Start smartkort servicen
sudo systemctl start pcscd.socket
Starte servicen hver gang datamaskinen starter.
sudo systemctl enable pcscd.socket

Installere java, jeg bruker icedtea plugin til firefox, så slipper jeg sun/oracle.

sudo pacman -S icedtea-web

Nå gjenstår bare og java prompten som kommer opp når du går på NT, Altinn eller Buypass.


Det skal være veldig likt på Ubuntu 16.10, uten at jeg har testa det. Send meg en epost på fredrik@fyksen.me